Vietnamese Culture

Văn hóa Việt Nam

“Xin Chữ Đầu Năm…là gì hả mẹ?”

Tèo: Xin chữ đầu năm ạ? Nó là gì vậy mẹ? Vì sao phải xin? Ai cho hả mẹ? Tại sao? Why???

Thằng Tèo liên tục hỏi tôi dồn dập sau khi tôi nói cho nó kế hoạch Tết của gia đình. Tôi mỉm cười, khen nó:

Tôi: Good job, Tèo! Vậy thì ngồi ra đây, mẹ kể cho con nghe về tục xin chữ đầu năm của ông cha ta nhé!

Cây nêu ngày Tết

Cay neu - A special tree during Tet

“Tết đến tôi được đem trồng

Dựng thẳng trước ngõ, trước sân, trước nhà

Thế rồi mùng bảy xuân ra

Mọi nhà hết Tết thế là hạ tôi”

Đố các bạn biết tôi là cây gì ?

“I’m planted when Tet comes

Erected right in front of a gate, front yard or house

I’m removed when Tet is over on the 7th January”

What am I?

Lời chào đi trước

First Goes Greeting

Chim gặp bác chào mào "chào bác"!

Chim gặp cô Sơn ca "chào cô"!

Chim gặp anh Chích chòe "chào anh"!

Chim gặp chị Sáo nâu "chào chị"!

(Nhạc sĩ Hoàng Vân)

"Hi Uncle," greeted White-eye, seeing Uncle Red-Whiskered Bulbul.

"Hi Auntie," greeted White-eye, seeing Auntie Nightingale.

"Hi," greeted White-eye, seeing pagpie-robin.

"Hi," greeted White-eye, seeing Brow Starling.

(Hoang Van)

Tết của mẹ và Tết của con

My Tết and your Tết

Mẹ kể con nghe về những cái Tết ngày xưa của mẹ –những cái Tết cách đây rất xa, xa cả không gian lẫn thời gian.

I want to tell you about the Tết holidays of my childhood, which have been far away both in space and in time.