Giới thiệu

Niềm vui cho các bạn nhỏ

Mong ước lớn nhất của những người thực hiện dự án này là mang lại niềm vui cho các bạn nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Dù các cháu không sống ở Việt Nam, các cháu vẫn có một cộng đồng người Việt ở bên cạnh. Chúng tôi mong sẽ thấy ngày càng nhiều những nụ cười khi cả gia đình cùng nhau kể những câu chuyện về Việt Nam.

Joy for the little ones

Our biggest wish for this project is to bring joy to the children growing up abroad. Even though they don't live in Vietnam, they still have a Vietnamese community by their side. We look forward to seeing more and more smiles as families gather to read stories about Vietnam.


Sách hoàn toàn miễn phí

Chúng tôi muốn phụ huynh ở Mỹ có thể dạy con về văn hóa Việt Nam một cách dễ dàng hơn, vì vậy nên Stories of Vietnam sẽ xuất bản và chia sẻ sách hoàn toàn miễn phí, bao gồm cả phí vận chuyển. Chúng tôi hy vọng, một trẻ em tham gia chương trình của Stories of Vietnam sẽ được nhận khoảng 30-60 cuốn sách từ lúc cháu từ 0 đến 6 tuổi. 

The books are completely free

We would like to make it more convenient for parents in the U.S to access books about Vietnamese culture to teach their children. Stories of Vietnam publishes and shares books with families completely free of charge, including shipping. We hope that each child participating in the Stories of Vietnam project will receive about 30-60 books from the age of 0 to 6 years old.  

Nguồn vốn thực hiện dự án

Stories of Vietnam được vận hành bởi công sức của các tình nguyện viên và nguồn quỹ từ cộng đồng. Hoạt động in ấn và xuất bản sách hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ tài chính của những người như bạn. Hãy cùng chúng tôi mang văn hóa Việt Nam tới nhiều trẻ em hơn bằng cách đóng góp vào quỹ Stories of Vietnam.

Fund for the project

Stories of Vietnam is operated by the efforts of volunteers and donations from the community. Printing and publishing of books completely depends on the financial support of people like you. Join us in bringing Vietnamese culture to more children by contributing to the Stories of Vietnam. 

Đội ngũ - Our team

Stories of Vietnam được điều hành bởi mạng lưới tình nguyện viên, gồm các thành viên có nhiều kinh nghiệm đồng hành cùng trẻ em ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có cùng mong ước gieo mầm yêu thương cho trẻ em Việt Nam để giúp các thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài gắn kết với nhau hơn trong tương lai.

Stories of Vietnam is operated by a network of volunteers, including members with extensive experience in working with children around the world. We share the same desire to sow the seeds of love for Vietnamese children and help young generations of overseas Vietnamese become closer together in the future.

Nguyễn Nghĩa Tài 

California, USA

Nguyễn Thùy Dương 

Austria

Đỗ Thị Xuân Hoa 

Australia

Đoàn Phạm Hà Trang 

Australia

Linh Phùng

Pennsylvania, USA

Dương Phan

Texas, USA

Ly Đỗ

Vancouver, Canada

Vương Chu 

California, USA

Lữ Thái Lệ Nghi 

Georgia, USA

Kim Cúc 

France

Lan Phương Nguyễn 

Louisiana, USA

Ca Nguyễn 

Kentucky, USA

Kiều Oanh 

Germany

Phạm Loan 

Pennsylvania, USA

Trịnh Minh Hương

California, USA

Chu Thị Việt Anh

California, USA

Bảo Châu

Việt Nam

Nguyễn Thị Mai Quyên

Việt Nam

Phó Mai Tâm Giao

Illinois, USA

Đỗ Phương Anh

Sweden