Xuất bản

Sách thiếu nhi

Nếu bạn là tác giả viết sách thiếu nhi về văn hóa Việt Nam và muốn chia sẻ sách của mình với nhiều độc giả hơn thì hãy liên hệ với chúng tôi. Nếu truyện hợp với tiêu chí lựa chọn của Stories of Vietnam, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành phần minh họa, in ấn và xuất bản. Stories of Vietnam cần truyện viết về chủ đề văn hóa Việt Nam và người Việt nói chung. Sách hoàn chỉnh sẽ có khoảng 32 trang kể cả minh họa. Chúng tôi sẽ thảo luận với tác giả nếu sách có tiềm năng xuất bản.


Children's books

Are you an author, author-illustrator who has a children’s story about Vietnamese culture to share? If so, we want to read it! If the stories meet our requirements, we will help you to complete the book with illustration and publishing. The stories can be any topic related to Vietnamese culture and Vietnamese people. The complete picture book generally will have 32 or fewer pages including illustrations. We can provide feedback only to those authors whose work will be discussed further.

Hãy gửi bản thảo hoàn chỉnh đến: hello@storiesofvietnam.org

Please send your stories to hello@storiesofvietnam.org