Donate

Quyên góp ủng hộ dự án

Hiện tại, tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) Vietbay Inc là fiscal sponsor của Stories of Vietnam.

Nếu bạn ở trong nước Mỹ và muốn ủng hộ chúng tôi, chúng tôi nhận chuyển khoản trực tiếp qua Zelle, Venmo và Paypal thông qua VietBay Inc. Xin hãy kèm theo note “To support Stories of Vietnam” khi bạn chuyển khoản:


Zelle: (669) 290-9498 (Name: VietBay Inc)

Venmo: @VietBay-Inc (Name: VietBay Inc)

PayPal: treasurer@vietbay.group (Please choose option “Sending to a friend”)


Nếu các bạn cần hóa đơn để làm company matching, treasurer của VietBay có thể cung cấp gửi cho các bạn. Tất cả các khoản đóng góp ở Mỹ đều được trừ thuế.

Vietbay Inc, a 501(c)(3) non profit organization, is our fiscal sponsor.

If you live in the US and want to support us, we accept donation through Zelle, Venmo and Paypal. Please include a note To support Stories of Vietnam” with your donation:Zelle: (669) 290-9498 (Name: VietBay Inc)

Venmo: @VietBay-Inc (Name: VietBay Inc)

PayPal: treasurer@vietbay.group (Please choose option “Sending to a friend”)


Treasurer of VietBay can provide a receipt for you to do company matching. All US donations are tax deductible.