Tủ sách

Books for ages 0 - 6 

Sách cho trẻ dưới 6 tuổi

Published 11/2021

Published 01/2022

Published 04/2022

Published 09/2022

Published 12/2022

Published 06/2023

Published 06/2023

Published 01/2024

Printable Crafts

Đồ thủ công bằng giấy - có thể in được

Lucky envelop/Lucky box

by Vuong Chu

Little tortoise

by Tung Nguyen

Tết decoration

by Vuong Chu

Tiger and friends

by Pham Quang Phuc

Tranh Đông Hồ 

Đông Hồ Paintings

 Bản quyền của những bức ảnh trong website này thuộc về Phùng Duy Tùng, Kim Duẩn, Nguyễn Thị Nếp, Linh Chi và đã được chia sẻ bản quyền qua CC BY-NC 4.0 và CC BY 4.0. 

Full terms of use and attribution, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/,  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/