Đăng ký

Sign up for free book gifts

Thanks for joining! Tell us briefly about yourself and your child and you’ll be on your way to receiving free bilingual Vietnamese English children’s books. The books are curated to highlight the beauty of the Vietnamese language, culture, traditions, and values. Our current plan is to ship books every three months for children from birth through 6 years old. At the moment, we are doing first come first serve, depending on the fund we could raise. Right now, we can only ship books to the US addresses.


Update: As of 19:04:56 PDT October 23, we are oversubscribed for 2021. We are sorry to announce that we have to close down our sign-ups for now due to limited fund. We will open for new subscription in 2022.

Đăng ký để nhận sách

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến dự án của chúng tôi! Để chúng tôi có thể gửi sách phù hợp nhất tới từng cháu, mong quý vị hãy chia sẻ thông tin của mình và con/cháu trong phần form đăng ký. Chúng tôi dự định sẽ xuất bản sách song ngữ Anh Việt cho trẻ em dưới 6 tuổi. Nếu con bạn trên 6 tuổi mà bạn vẫn muốn nhận sách cho con thì bạn vẫn có thể đăng ký như bình thường. Chúng tôi hy vọng có thể chuyển sách 3 tháng 1 lần, tùy thuộc vào nguồn vốn chúng tôi nhận được khi gây quỹ. Với nguồn lực hiện có, chúng tôi chỉ có thể giao sách trong nội địa Mỹ.


Update: Hôm nay (19:04:56 PDT 23/10/2021) chúng tôi đã nhận đủ đăng ký cho năm 2021. Vì ngân quỹ có hạn, chúng tôi rất tiếc phải đóng form đăng ký cho năm nay. Chúng tôi sẽ mở lại đơn đăng ký trong năm 2022.

Existing subscribers can submit a change of address by sending an email to hello@storiesofvietnam.org.

Nếu bạn đã đăng ký nhận sách (trước khi chúng tôi đóng đăng ký) và bạn muốn thay đổi địa chỉ nhận, hãy gửi email đến hello@storiesofvietnam.org.