Chơi vơi giữa đất trời hai xứ sở

Chẳng nơi nào trọn vẹn của riêng tôi

Hai quê hương mà hình như không có

Cả hai tôi không muốn bỏ nơi nào

Dửng dưng tôi kiếm tìm bản sắc

Hay để chơi vơi giữa xa lắc xa lơ


Zwischen 2 Welten pendle ich hin

Kein Land ist in mir richtig drin

Zwei Heimaten und keine richtige

Keine davon die Nichtige

Ziellos such ich meine Kultur

Doch weiss ich nur

Ich bin Deutsch – Viet

Swinging between worlds, lost in between, 

No land feels like my rightful scene. 

Two homelands, none of them right, 

Aimless search for my culture's light. 

A hazy path, no clear sight in view, 

German-Viet, my identity true.

Bài thơ do Nguyễn Thế Duy sáng tác bằng tiếng Đức lúc 14 tuổi. Trích bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Thế Tuyền. Bản tiếng Anh do T.N. dịch.

The poem was written by Nguyễn Thế Duy when he was 14. Vietnamese translation by Nguyễn Thế Tuyền, English translation by T.N.

Mục đích

Stories of Vietnam là dự án phi lợi nhuận, được xây dựng nhằm hỗ trợ trẻ em để giúp các em hiểu biết hơn về văn hóa Việt Nam. Chúng tôi xuất bản những cuốn truyện thiếu nhi để truyền đạt những giá trị cội nguồn Việt Nam đến tay những độc giả nhí trên toàn nước Mỹ. 


Sứ mệnh của dự án là tạo ra một kết nối vô hình với Việt Nam thông qua các câu chuyện thiếu nhi gần gũi. Chúng tôi tin rằng việc bố mẹ đọc sách tiếng Việt cho trẻ nhỏ trong quá trình học nói, học chữ là một trong những cách tốt nhất để phát triển khả năng ngôn ngữ, đồng thời khích lệ các con hướng về cội nguồn. Một khi con biết mình đến từ đâu, là ai, con cũng sẽ ít cảm thấy chênh vênh khi đối mặt giữa hai nền văn hóa khác nhau. Mỗi con lần nhận được cuốn sách định kỳ là nhận được nhiều quan tâm và yêu thương, như một cái cây nhỏ được chăm sóc, rễ sẽ bám thật chặt và cây sẽ vươn thật cao. 


Chúng tôi mong rằng dự án sẽ được duy trì lâu dài để truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ em ở Mỹ. Thói quen đọc sách và tìm hiểu về cội nguồn của mình sẽ phần nào giúp các em thêm yêu văn hóa Việt Nam, tự hào về nguồn gốc của mình, từ đó đóng góp xây dựng một cộng đồng người Việt lớn mạnh hơn trong tương lai. 

Mission

Stories of Vietnam is a non-profit project built to support children to better understand Vietnamese culture. We publish children’s picture books to convey the values ​​of Vietnamese culture to young readers across the United States. 


Our mission is to help young children in the U.S build connections with Vietnam through engaging, familiar picture books. We believe that reading Vietnamese books to young children is not only crucial to their language development, but also encourages them to connect to their roots. Understanding where they come from and who they are, these young children are more likely to embrace their bicultural identities. Each time a child receives a periodically published book, they also receive a lot of care and love. Like a small tree being routinely cared for, their roots will grow strong and the tree will grow tall. 


We hope that the project will be maintained for a long time to inspire many generations of children. The habit of reading books and learning about their roots will partly help them to love Vietnamese culture more and be proud of their origins, thus contributing to a stronger Vietnamese community in the future. 

Bảng thống kê của dự án

Program dashboard


10000+

Cuốn sách đã được chia sẻ 

Book copies delivered 2000+

Trẻ em đọc sách của dự án

Children read our books

Latest news

Follow and like us on Facebook for the latest updates.

Gallery and Testimonials